Over Caliz

"Door een meetinstrument aantoonbaar herleidbaar te kalibreren is de uitlezing van het instrument gewaarborgd."

Geconditioneerd lab

Caliz heeft een geklimatiseerde meetkamer met vier kalibratie technici en een allround manager. De manager is tevens de voornaamste contact persoon voor de klanten.

Jarenlange ervaring

De kalibratietechnici hebben allen jarenlange ervaring en erkende kalibratie opleiding(en) op gebied van druk-, elektrische-, geometrische-, moment/kracht- en temperatuur/vocht kalibratie.

RvA Erkend

De RvA accreditatie is essentieel voor Caliz om de herleidbaarheid en betrouwbaarheid van ieder kalibratie resultaat te kunnen waarborgen.

2009

vlnr: Vincent Bomers, Eddie Cornelissen, Mathé van de Pol, Ton Smal, René Reijbroek

Vakbekwaam vanuit IJkwezen

Het ontstaan van Caliz B.V. is terug te voeren tot de verzelfstandiging van de Dienst van het IJkwezen op 1 mei 1989. De aandelen van het toen opgerichte Nederlands Meetinstituut N.V. waren volledig in handen van de Staat der Nederlanden. Eén van de 4 werkmaatschappijen onder deze N.V. was het NMi Test- en Advies Centrum, kortweg NMi TAC.
In 1994 werd besloten tot een herstructurering van de NMi groep. NMi TAC werd een zuster van het Nederlands Meetinstituut in plaats van een dochter, onder een gemeenschappelijke nieuwe houdstermaatschappij, Holland Metrology N.V.

Voorts werd in oktober 1995 de naam van de vennootschap gewijzigd van NMi TAC naar Kalibra Nederland B.V., waarbij er tussen Kalibra en Holland Metrology een volledige verzelfstandiging, qua strategie, beleid en uitvoering, overeen werd gekomen.

Ontstaan van Caliz

Per april 1999 zijn alle aandelen van Kalibra Nederland B.V. via een management buy-out overgegaan naar een nieuwe houdstermaatschappij, Kalibra Holding B.V. Een volledige scheiding tussen Holland Metrology en het Nederlands Meetinstituut was daarmee een feit.

Per februari 2008 maakt de directeur van Kalibra bekend dat, door een centralisatie van werkzaamheden in Delft, de meetkamer van de afdeling te Berlicum zal worden opgeheven. 5 medewerkers ondernemen initiatieven om de werkzaamheden zelfstandig voort te zetten en richten in 2009 Caliz B.V. op.